Rozpis bohoslužeb

neděle měsíce

Stříbro  
1.     14h s odpolední kávou  
2.     10h  
3.     8.30h  
4.     10h  
5.     8.30h  
  • Sborový dům
    Sborový dům
  • Staršovstvo
    Staršovstvo
  • Farářka sboru
    Farářka sboru

Týdenní program

pondělí

(2. v měsíci)

děti Lestkov 17:00
konfirmační příp. Lestkov 18:00

středa

kaplanská služba

věznice Kynšperk

8–17h

biblická

Černošín

18:00

pátek 

(2. v měsíci)

mládež Stříbro 17:00
pátek skaut Černošín 17:00

Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Křesťané věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On jej svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese.

V rámci křesťanství postupně vykrystalizovaly tři samostatné tradice: římsko-katolická, východní (pravoslavná) a evangelická (protestantská). Všechny představují základní a rovnocenné modely křesťanského života, které se v průběhu dějin vytvořily. V základních věcech se shodují, protože vycházejí ze stejných kořenů biblického svědectví o Ježíši Kristu. V některých dílčích důrazech se však liší, protože různě rozvíjejí mnohotvárné svědectví prvotní církve.

Evangelická zbožnost buduje víru více na osobním vztahu k Bohu než na příslušnosti k církvi. Každý věřící je před Bohem zodpovědný sám za sebe. Nemůže se odvolávat na poslušnost církvi, ale pouze na Boží slovo dosvědčené Písmem. Pro evangelíky je jediný a postačující základ jejich víry Bible. Co není v bibli výslovně ustanoveno, nepovažuje evangelická církev za podstatné a mnohé z toho, co se v průběhu staletí v křesťanství objevilo, odmítá.

V evangelických církvích je každá situace vnímána jako jedinečná a člověk se musí rozhodovat podle svého svědomí. Evangelické církve většinou nestanoví přesně daná pravidla chování, ale vydávají obecná doporučení na základě studia Písma a současných odborných poznatků, v kterých nabízí svým členům vodítko pro jejich rozhodování.


Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) entstand 1918 durch die Vereinigung der evangelischen Kirche Augs­burgischen Bekenntnisses und der Kirche Helvetischen Bekenntnisses. Erst nach der heftigsten Phase der Gegenreformation (1620-1781) wur­den diese beiden Glaubensgemeinschaften im Land zugelassen. Die Wurzeln der EKBB liegen jedoch in der böhmischen Reformation: in der Utraquisten-Kirche (1431-1620) und der Brüderunität (1457-1620).

Das Bekenntnis der EKBB ist evangelisch-uniert. Die Lehre der Kirche ergibt sich aus der Heiligen Schrift sowie aus einer Reihe von Bekenntnissen, die sich im Laufe der Geschichte der christlichen Kirche entfalteten. Die Grundlage der Glaubenslehre stützt sich auf Beides: auf die patristischen Wurzeln der Urkirche und auf die Reformation des 15. und 16. Jahrhundert.

Die Kirche anerkennt und bekennt alle Bekenntnisse der patristischen Kirche: das apostolische Glaubensbekenntnis, das Nicaeno-Konstatinopolitanum, das Chalcedonische und das Athanasianische Glaubensbekenntnis. Die reformatorischen Bekenntnisse: das Augsburger Bekenntnis (1530), das Zweite Helveticum (1566), das Brüder-Bekenntnis (1535) und das Böhmische Bekenntnis (1575).

Více o Českobratrské církvi evangelické https://www.e-cirkev.cz/

Jsme v personální unii se sborem ČCE v Černošíně  http://cernosin.evangnet.cz/

adventní zamyšlení

Napsal uživatel jrh dne Po, 03. 12. 2018 - 10:13

Slovo do Zpravodaje

I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši. Lk 1,1-3

Vánoční list 2018

Napsal uživatel jrh dne Po, 03. 12. 2018 - 10:09

Dvakrát ročně rozesíláme do domácností našich členů sváteční list.

Najdete v něm pozvání do svátečních shromáždění a krátké zamyšlení.

Všem přejeme požehnané období adventní, sváteční i začátek nového kalendářního roku.

Prodejní kočičí výstava

Napsal uživatel jrh dne Čt, 22. 11. 2018 - 08:40

Z Centra denních služeb Stod nám klienti pod vedením paní Aleny Čížkové k prodeji po 450,- zapůjčili své výtvory. Výtěžek se vrací do dílen a ke klientům.
Plátna 50x50 jsou každé originál s kočkami, anděly a mnohými moudry napsanými.
Zakoupit je můžete v prostorách sboru po celé adventní období. Nejdéle potom 23.12. po adventním koncertu dojde k deinstalaci, abyste si mohli obrázek dát pod stromeček.
V případě zájmu o prohlídku mimo čas bohoslužeb volejte 775322729.

Koncert na závěr adventu

Napsal uživatel jrh dne Čt, 22. 11. 2018 - 08:34

Srdečně Vás zveme na poslední adventní neděli 23. 12. v podvečer setkat se s přáteli, poslechnout vystoupení dětí a případně pořídit poslední malé dárky ze stacionáře Víteček nebo od místních producentů z MAS Český západ.

Modlitby

Napsal uživatel jrh dne Čt, 04. 10. 2018 - 10:50

Vaší pozornosti doporučujeme novou obsáhlou publikaci církve s modlitbami pro různé příležitosti. Někdy nemáme slov, jak s Bohem promlouvat a modlitby druhých nám mohou být pomocí k našim vlastním.
Objednávat lze zde https://1url.cz/dMuAo a ukázka je v příloze článku.

Příloha Velikost
vždyť... 2.05 MB

Hosté v našich branách

Napsal uživatel jrh dne Čt, 04. 10. 2018 - 09:23

Farářka sboru pravidelně přispívá do Zpravodaje. V tomto vydání reflektuje slova a pohledy hosta uplynulého sborového dne a seniora Ústeckého seniorátu ČCE Mgr. Tomáše Matějovského. Jeho zkušenost přesahuje hranice církve a je důležitým příspěvkem do diskuse o globálním uspořádání našeho světa a změn, které zažíváme. Příjemné čtení přejeme i Vám, kteří Zpravodaj do schránky nedostáváte ;-)