Rozpis bohoslužeb

neděle měsíce

Stříbro  
1.     14h s odpolední kávou  
2.     10h  
3.     8.30h  
4.     10h  
5.     8.30h  
  • Sborový dům
    Sborový dům
  • Staršovstvo
    Staršovstvo
  • Farářka sboru
    Farářka sboru

Týdenní program

pondělí

(2. v měsíci)

děti Lestkov 17:00
konfirmační příp. Lestkov 18:00

středa

kaplanská služba

věznice Kynšperk

8–17h

biblická

Černošín

18:00

pátek 

(2. v měsíci)

mládež Stříbro 17:00
pátek skaut Černošín 17:00

Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Křesťané věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On jej svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese.

V rámci křesťanství postupně vykrystalizovaly tři samostatné tradice: římsko-katolická, východní (pravoslavná) a evangelická (protestantská). Všechny představují základní a rovnocenné modely křesťanského života, které se v průběhu dějin vytvořily. V základních věcech se shodují, protože vycházejí ze stejných kořenů biblického svědectví o Ježíši Kristu. V některých dílčích důrazech se však liší, protože různě rozvíjejí mnohotvárné svědectví prvotní církve.

Evangelická zbožnost buduje víru více na osobním vztahu k Bohu než na příslušnosti k církvi. Každý věřící je před Bohem zodpovědný sám za sebe. Nemůže se odvolávat na poslušnost církvi, ale pouze na Boží slovo dosvědčené Písmem. Pro evangelíky je jediný a postačující základ jejich víry Bible. Co není v bibli výslovně ustanoveno, nepovažuje evangelická církev za podstatné a mnohé z toho, co se v průběhu staletí v křesťanství objevilo, odmítá.

V evangelických církvích je každá situace vnímána jako jedinečná a člověk se musí rozhodovat podle svého svědomí. Evangelické církve většinou nestanoví přesně daná pravidla chování, ale vydávají obecná doporučení na základě studia Písma a současných odborných poznatků, v kterých nabízí svým členům vodítko pro jejich rozhodování.


Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) entstand 1918 durch die Vereinigung der evangelischen Kirche Augs­burgischen Bekenntnisses und der Kirche Helvetischen Bekenntnisses. Erst nach der heftigsten Phase der Gegenreformation (1620-1781) wur­den diese beiden Glaubensgemeinschaften im Land zugelassen. Die Wurzeln der EKBB liegen jedoch in der böhmischen Reformation: in der Utraquisten-Kirche (1431-1620) und der Brüderunität (1457-1620).

Das Bekenntnis der EKBB ist evangelisch-uniert. Die Lehre der Kirche ergibt sich aus der Heiligen Schrift sowie aus einer Reihe von Bekenntnissen, die sich im Laufe der Geschichte der christlichen Kirche entfalteten. Die Grundlage der Glaubenslehre stützt sich auf Beides: auf die patristischen Wurzeln der Urkirche und auf die Reformation des 15. und 16. Jahrhundert.

Die Kirche anerkennt und bekennt alle Bekenntnisse der patristischen Kirche: das apostolische Glaubensbekenntnis, das Nicaeno-Konstatinopolitanum, das Chalcedonische und das Athanasianische Glaubensbekenntnis. Die reformatorischen Bekenntnisse: das Augsburger Bekenntnis (1530), das Zweite Helveticum (1566), das Brüder-Bekenntnis (1535) und das Böhmische Bekenntnis (1575).

Více o Českobratrské církvi evangelické https://www.e-cirkev.cz/

Jsme v personální unii se sborem ČCE v Černošíně  http://cernosin.evangnet.cz/

sborový výlet 2019

Napsal uživatel jrh dne St, 08. 05. 2019 - 09:38

Každý rok před letními prázdninami společně podnikáme výlet na bohoslužby a nějaký zajímavý turistický cíl v okolí. Po Plzni a Meditační zahradě, Chebu a SOOSu a loňském Tachově a Flossenburgu se letos chystáme do sboru v Teplé a do Bečovské botanické zahrady. Srdečně Vás zveme vyrazit s námi!

neděle 19. května 2019

Program výletu:

8.15 odjezd ze Stříbra (podélné stání pro auta před autobusovým nádražím)

8.30 odjezd z Černošína (autobusová zastávka Muzeum)

9.30 bohoslužby Farní sbor ČCE Teplá (Máchova 357)

11.30 společný oběd v prostorách sboru

postní zamyšlení

Napsal uživatel jrh dne Čt, 28. 03. 2019 - 12:07

Jób na to Hospodinu odpověděl:
„Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný.
Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží ? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl.
Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám.
Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě.
Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.
Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“ Jób 42,1-6

Humanitární postní sbírka

Napsal uživatel jrh dne Pá, 08. 03. 2019 - 20:28

Pozvání k postní sbírce 2019: Návrat domů
Se začínajícím postním obdobím Diakonie Českobratrské církve evangelické vyhlašuje tradiční postní sbírku. Tentokrát se ji rozhodla věnovat uprchlickým rodinám, které se chtějí vrátit domů.

Sbírka na opravu modlitebny

Napsal uživatel jrh dne Po, 04. 03. 2019 - 11:07

Výroční sborové shromáždění se usneslo, že vyhlásí celoroční vedlejší chrámovou sbírku na opravu naší modlitebny ve Stříbře.

Budete-li mít možnost přispět, abychom se ještě dlouho měli kde scházet a bylo nám tam dobře, můžete tak učinit při bohoslužbách v hotovosti nebo kdykoli převodem na sborový účet 1980437359/0800.

Děkujeme, že vám dění kolem není jedno!
Vaši evangelíci
FS ČCE Stříbro

Alianční večer

Napsal uživatel jrh dne Po, 18. 02. 2019 - 11:19

Také letos Vás srdečně zveme k setkání s hostem z jiné církve nad aktuálním celospolečenským tématem.

S Mgr. L. Bujnou (CČSH) se potkáme na faře 28. února 2019 v 18h.

Modlitby v polarizované době