Rozpis bohoslužeb

neděle měsíce

Stříbro  
1.     14h s odpolední kávou  
2.     10h  
3.     8.30h  
4.     10h  
5.     8.30h  
  • Sborový dům
    Sborový dům
  • Staršovstvo
    Staršovstvo
  • Farářka sboru
    Farářka sboru

Týdenní program

pondělí

(2. v měsíci)

děti Lestkov 17:00
konfirmační příp. Lestkov 18:00

středa

kaplanská služba

věznice Kynšperk

8–17h

biblická

Černošín

18:00

pátek 

(2. v měsíci)

mládež Stříbro 17:00
pátek skaut Černošín 17:00

Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Křesťané věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On jej svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese.

V rámci křesťanství postupně vykrystalizovaly tři samostatné tradice: římsko-katolická, východní (pravoslavná) a evangelická (protestantská). Všechny představují základní a rovnocenné modely křesťanského života, které se v průběhu dějin vytvořily. V základních věcech se shodují, protože vycházejí ze stejných kořenů biblického svědectví o Ježíši Kristu. V některých dílčích důrazech se však liší, protože různě rozvíjejí mnohotvárné svědectví prvotní církve.

Evangelická zbožnost buduje víru více na osobním vztahu k Bohu než na příslušnosti k církvi. Každý věřící je před Bohem zodpovědný sám za sebe. Nemůže se odvolávat na poslušnost církvi, ale pouze na Boží slovo dosvědčené Písmem. Pro evangelíky je jediný a postačující základ jejich víry Bible. Co není v bibli výslovně ustanoveno, nepovažuje evangelická církev za podstatné a mnohé z toho, co se v průběhu staletí v křesťanství objevilo, odmítá.

V evangelických církvích je každá situace vnímána jako jedinečná a člověk se musí rozhodovat podle svého svědomí. Evangelické církve většinou nestanoví přesně daná pravidla chování, ale vydávají obecná doporučení na základě studia Písma a současných odborných poznatků, v kterých nabízí svým členům vodítko pro jejich rozhodování.


Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) entstand 1918 durch die Vereinigung der evangelischen Kirche Augs­burgischen Bekenntnisses und der Kirche Helvetischen Bekenntnisses. Erst nach der heftigsten Phase der Gegenreformation (1620-1781) wur­den diese beiden Glaubensgemeinschaften im Land zugelassen. Die Wurzeln der EKBB liegen jedoch in der böhmischen Reformation: in der Utraquisten-Kirche (1431-1620) und der Brüderunität (1457-1620).

Das Bekenntnis der EKBB ist evangelisch-uniert. Die Lehre der Kirche ergibt sich aus der Heiligen Schrift sowie aus einer Reihe von Bekenntnissen, die sich im Laufe der Geschichte der christlichen Kirche entfalteten. Die Grundlage der Glaubenslehre stützt sich auf Beides: auf die patristischen Wurzeln der Urkirche und auf die Reformation des 15. und 16. Jahrhundert.

Die Kirche anerkennt und bekennt alle Bekenntnisse der patristischen Kirche: das apostolische Glaubensbekenntnis, das Nicaeno-Konstatinopolitanum, das Chalcedonische und das Athanasianische Glaubensbekenntnis. Die reformatorischen Bekenntnisse: das Augsburger Bekenntnis (1530), das Zweite Helveticum (1566), das Brüder-Bekenntnis (1535) und das Böhmische Bekenntnis (1575).

Více o Českobratrské církvi evangelické https://www.e-cirkev.cz/

Jsme v personální unii se sborem ČCE v Černošíně  http://cernosin.evangnet.cz/

Krabice od bot 2019

Napsal uživatel jrh dne Po, 11. 11. 2019 - 08:03

Letos se již počtvrté zapojují místní evangelíci do akce sběru vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin.

OSPOD Stříbro a Tachov a neziskové organizace shromáždily seznam 70 dětí. Na webu https://www.krabiceodbot.cz/sberne-misto/36/farni-sbor-cce-ve-stribre/ zvolte, jaký dárek vyrobíte a od 25.11., ale především 1.12. na adventním koncertu se těšíme, až nám krabice přinesete!

Díky, že (nejen) o Vánocích myslíte na druhé!

Slavnost Díkůvzdání 2019

Napsal uživatel jrh dne Út, 15. 10. 2019 - 08:11

Slavnostní bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně připomínají konec období sklizně a díky za zajištění našich potřeb. Mluvíme o udržitelném způsobu života na světě, nesamozřejmosti toho, co máme, prožíváme vděčnost.

Při této příležitosti si uvědomujeme, kolik je na světě lidí, kteří takto zaopatření nejsou. Při shromáždění vykonáme společně s celou církví sbírku na Sociální a charitativní pomoc.

V našich sborech slavnost proběhne o těchto nedělích:
20. 10. 8.30 Trpísty
20.10. 10.00 Stříbro
27.10. 8.30 Lestkov
27.10. 10.00 Černošín

Bohoslužby o prázdninách

Napsal uživatel jrh dne Pá, 05. 07. 2019 - 17:31

Sborový kalendář ČERVENEC 2019
7. 7. 2019
10.oo Černošín
14.oo Stříbro
14. 7. 2019
8.3o Lestkov
10.oo Stříbro
14.3o Černošín - laické
21. 7. 2019
8.3o Trpísty
10.oo Stříbro – laické
10.oo Černošín
30. 7. 2019
8.3o Lestkov
10.oo Stříbro
14.3o Černošín – laické

Benefice pro Zhořec

Napsal uživatel jrh dne Ne, 02. 06. 2019 - 08:12

Sborový dům ve Zhořci u Bezdružic bude 14.-16.6. hostit soustředění konfirmandů a mládeže z našich sborů.

V nedaleké Domaslavi zároveň probíhá pobyt rodin Horno Slavkovského sboru.

Proto jsme se rozhodli neděli Trojice slavit společně Večeří Páně, zpěvem, sdílením a pomoci tím také objektu, který by rád ještě dlouhá léta sloužil jako příjemné místo k pobytům a rozjímání v přírodě. 

Srdečně Vás zveme na výlet na krásné místo!

(Svoz ze Stříbra autobusového nádraží odjíždí 9.00, z Černošína zastávky u Muzea 9.15.)

Noc kostelů 2019 a fotky z akce

Napsal uživatel jrh dne St, 08. 05. 2019 - 09:50

Potřetí pořádáme Noc kostelů ve Stříbře! Děkujeme ZUŠ Stříbro, že společně s námi každý rok sborový dům otevře návštěvníkům a naplní dům hudbou.
Těšíme se také opět na vystoupení mládeže na varhanách zakoupených z dotačního titulu ČCE.
Blíže o Noci se můžete dočíst na www.nockostelu.cz a program u nás je následovný: