Rozpis bohoslužeb

neděle měsíce

Stříbro  
1.     14h s odpolední kávou  
2.     10h  
3.     8.30h  
4.     10h  
5.     8.30h  
  • Sborový dům
    Sborový dům
  • Staršovstvo
    Staršovstvo
  • Farářka sboru
    Farářka sboru

Týdenní program

pondělí

(2. v měsíci)

děti Lestkov 17:00
konfirmační příp. Lestkov 18:00

středa

kaplanská služba

věznice Kynšperk

8–17h

biblická

Černošín

18:00

pátek 

(2. v měsíci)

mládež Stříbro 17:00
pátek skaut Černošín 17:00

Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Křesťané věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On jej svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese.

V rámci křesťanství postupně vykrystalizovaly tři samostatné tradice: římsko-katolická, východní (pravoslavná) a evangelická (protestantská). Všechny představují základní a rovnocenné modely křesťanského života, které se v průběhu dějin vytvořily. V základních věcech se shodují, protože vycházejí ze stejných kořenů biblického svědectví o Ježíši Kristu. V některých dílčích důrazech se však liší, protože různě rozvíjejí mnohotvárné svědectví prvotní církve.

Evangelická zbožnost buduje víru více na osobním vztahu k Bohu než na příslušnosti k církvi. Každý věřící je před Bohem zodpovědný sám za sebe. Nemůže se odvolávat na poslušnost církvi, ale pouze na Boží slovo dosvědčené Písmem. Pro evangelíky je jediný a postačující základ jejich víry Bible. Co není v bibli výslovně ustanoveno, nepovažuje evangelická církev za podstatné a mnohé z toho, co se v průběhu staletí v křesťanství objevilo, odmítá.

V evangelických církvích je každá situace vnímána jako jedinečná a člověk se musí rozhodovat podle svého svědomí. Evangelické církve většinou nestanoví přesně daná pravidla chování, ale vydávají obecná doporučení na základě studia Písma a současných odborných poznatků, v kterých nabízí svým členům vodítko pro jejich rozhodování.


Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) entstand 1918 durch die Vereinigung der evangelischen Kirche Augs­burgischen Bekenntnisses und der Kirche Helvetischen Bekenntnisses. Erst nach der heftigsten Phase der Gegenreformation (1620-1781) wur­den diese beiden Glaubensgemeinschaften im Land zugelassen. Die Wurzeln der EKBB liegen jedoch in der böhmischen Reformation: in der Utraquisten-Kirche (1431-1620) und der Brüderunität (1457-1620).

Das Bekenntnis der EKBB ist evangelisch-uniert. Die Lehre der Kirche ergibt sich aus der Heiligen Schrift sowie aus einer Reihe von Bekenntnissen, die sich im Laufe der Geschichte der christlichen Kirche entfalteten. Die Grundlage der Glaubenslehre stützt sich auf Beides: auf die patristischen Wurzeln der Urkirche und auf die Reformation des 15. und 16. Jahrhundert.

Die Kirche anerkennt und bekennt alle Bekenntnisse der patristischen Kirche: das apostolische Glaubensbekenntnis, das Nicaeno-Konstatinopolitanum, das Chalcedonische und das Athanasianische Glaubensbekenntnis. Die reformatorischen Bekenntnisse: das Augsburger Bekenntnis (1530), das Zweite Helveticum (1566), das Brüder-Bekenntnis (1535) und das Böhmische Bekenntnis (1575).

Více o Českobratrské církvi evangelické https://www.e-cirkev.cz/

Jsme v personální unii se sborem ČCE v Černošíně  http://cernosin.evangnet.cz/

sborový život v době karantény

Napsal uživatel jrh dne Út, 28. 04. 2020 - 16:42

V době, kdy jsme se nemohli setkávat společně jsme vykonali návštěvy a vysloužili svátosti v domácnostech.

S nejmladší generací, která je už virtuálnímu prostoru uvyklá, jsme měli schůzky online.

Na webu www.e-cirkev.cz bylo uveřejněno mnoho materiálů pro dospělé i děti, k poslechu, videa i čtení.

Na Instagramu i Facebooku farářka sboru uveřejňovala "stories" a úvahy a natáčela videa s br.seniorem, která si můžete pustit na www.koranduvsbor.cz.

program květen 2020

Napsal uživatel jrh dne Út, 21. 04. 2020 - 22:31

Sborový kalendář
KVĚTEN 2020

neděle 3. 5. Jubilate
10.oo Černošín
14.oo Stříbro

neděle 10. 5. Cantate
8.3o Lestkov
10.oo Stříbro

neděle 17. 5. Rogate
8.3o Stříbro
10.oo Černošín

neděle 24. 5. Exaudi
8.3o Lestkov
10.oo Stříbro

31. 5. Svatodušní neděle
10.oo Stříbro s Večeří Páně
14.3o Černošín s Večeří Páně

uvolňování opatření

Napsal uživatel jrh dne Út, 21. 04. 2020 - 22:27

Uvolňování opatření - obnova bohoslužeb

Mimořádná preventivní opatření se postupně ruší. Mezi jinými bude možné za předem daných podmínek obnovit i bohoslužebná shromáždění.
Na tiskové konferenci po jednání vlády v pátek 17. dubna zazněla informace, že od 27. dubna budou v omezeném režimu povoleny veřejné bohoslužby. Nedojde-li k zásadnímu zvratu v počtu nakažených nemocí COVID-19, bude režim bohoslužeb uvolňován dle následujícího harmonogramu:

nouzový stav

Napsal uživatel jrh dne Pá, 13. 03. 2020 - 10:16

Synodní rada k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Vedení Českobratrské církve evangelické reaguje na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s postupující epidemií koronaviru.

Milé sestry, milí bratři,

dnes, 12. března 2020, byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění hygienických opatření.

Až do odvolání je zakázáno konat shromáždění, včetně bohoslužebných, s účastí převyšující 30 osob.

program březen 2020

Napsal uživatel jrh dne Po, 09. 03. 2020 - 09:02

SBOROVÝ KALENDÁŘ BŘEZEN 2020
1.3. 2020 První postní neděle
14.00 Stříbro s Večeří Páně (spoluslouží D. Ženatý)
4.3.2020 středa Porada kaplanů Praha – není biblická!
5.3.2020 čtvrtek Černošín konfirmační cvičení
6.3.2020 pátek Stříbro mládež

8.3.2020 Druhá postní neděle
8.30 Lestkov 10.00 Stříbro 14.30 Černošín (čtené)
9.3.2020 pondělí 17.00 Lestkov Příběhy pro děti
11.3.2020 středa Černošín biblická hodina
12.3.2020 čtvrtek Černošín konfirmační cvičení
14.3.2020 sobota Velikonoční koncert Věznice Kynšperk

Setkání sborů

Napsal uživatel jrh dne Pá, 28. 02. 2020 - 09:11

První postní neděli Vás srdečně zveme na setkání lokální komunity sborů se synodním seniorem naší církve Danielem Ženatým.

Program:
Bohoslužby 14h
Beseda 16h

Vánoční list 2019

Napsal uživatel jrh dne St, 04. 12. 2019 - 08:06

Během roku pro Vás chystáme několik svátečních dopisů s informacemi o chystaném programu.

Rozesíláme je emailem i zdarma do poštovních schránek, k vyzvednutí jsou také ve sboru.

Pokud byste měli zájem být v adresáři pro sborové listy, napište nám.

Pokud byste měli zájem podpořit vydávání sborových listů, číslo účtu najdete v kontaktech.

Adventní koncert 2019

Napsal uživatel jrh dne Po, 11. 11. 2019 - 08:19

První adventní neděli Vás srdečně zveme na tradiční setkání ve sborovém domě.

Připravené je hudební vystoupení Tachovského chrámového sboru i varhanní koncert.

Po celou dobu bude možno zakoupit produkty místních řemeslníků sdružených pod MAS Český Západ nebo podpořit nákupem výrobků klienty Střediska Víteček.

Ke shlédnutí je výstava umělců z UMPRUM, kteří zpracovali biblické příběhy pro nakladatelství Meander.

Proběhne také sběr dárků v rámci akce Krabice od bot pro děti ze sociálně slabých rodin pod záštitou Diakonie ČCE.