Rozpis bohoslužeb

neděle měsíce

Stříbro  
1.     14h s odpolední kávou  
2.     10h  
3.     8.30h  
4.     10h  
5.     8.30h  
  • Sborový dům
    Sborový dům
  • Staršovstvo
    Staršovstvo
  • Farářka sboru
    Farářka sboru

Týdenní program

pondělí

(2. v měsíci)

děti Lestkov 17:00
konfirmační příp. Lestkov 18:00

středa

kaplanská služba

věznice Kynšperk

8–17h

biblická

Černošín

18:00

pátek 

(2. v měsíci)

mládež Stříbro 17:00
pátek skaut Černošín 17:00

Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví. Křesťané věří v Boha, kterého poznáváme v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše Krista. Věříme, že tomuto společenství vládne vzkříšený Kristus. On jej svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese.

V rámci křesťanství postupně vykrystalizovaly tři samostatné tradice: římsko-katolická, východní (pravoslavná) a evangelická (protestantská). Všechny představují základní a rovnocenné modely křesťanského života, které se v průběhu dějin vytvořily. V základních věcech se shodují, protože vycházejí ze stejných kořenů biblického svědectví o Ježíši Kristu. V některých dílčích důrazech se však liší, protože různě rozvíjejí mnohotvárné svědectví prvotní církve.

Evangelická zbožnost buduje víru více na osobním vztahu k Bohu než na příslušnosti k církvi. Každý věřící je před Bohem zodpovědný sám za sebe. Nemůže se odvolávat na poslušnost církvi, ale pouze na Boží slovo dosvědčené Písmem. Pro evangelíky je jediný a postačující základ jejich víry Bible. Co není v bibli výslovně ustanoveno, nepovažuje evangelická církev za podstatné a mnohé z toho, co se v průběhu staletí v křesťanství objevilo, odmítá.

V evangelických církvích je každá situace vnímána jako jedinečná a člověk se musí rozhodovat podle svého svědomí. Evangelické církve většinou nestanoví přesně daná pravidla chování, ale vydávají obecná doporučení na základě studia Písma a současných odborných poznatků, v kterých nabízí svým členům vodítko pro jejich rozhodování.


Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) entstand 1918 durch die Vereinigung der evangelischen Kirche Augs­burgischen Bekenntnisses und der Kirche Helvetischen Bekenntnisses. Erst nach der heftigsten Phase der Gegenreformation (1620-1781) wur­den diese beiden Glaubensgemeinschaften im Land zugelassen. Die Wurzeln der EKBB liegen jedoch in der böhmischen Reformation: in der Utraquisten-Kirche (1431-1620) und der Brüderunität (1457-1620).

Das Bekenntnis der EKBB ist evangelisch-uniert. Die Lehre der Kirche ergibt sich aus der Heiligen Schrift sowie aus einer Reihe von Bekenntnissen, die sich im Laufe der Geschichte der christlichen Kirche entfalteten. Die Grundlage der Glaubenslehre stützt sich auf Beides: auf die patristischen Wurzeln der Urkirche und auf die Reformation des 15. und 16. Jahrhundert.

Die Kirche anerkennt und bekennt alle Bekenntnisse der patristischen Kirche: das apostolische Glaubensbekenntnis, das Nicaeno-Konstatinopolitanum, das Chalcedonische und das Athanasianische Glaubensbekenntnis. Die reformatorischen Bekenntnisse: das Augsburger Bekenntnis (1530), das Zweite Helveticum (1566), das Brüder-Bekenntnis (1535) und das Böhmische Bekenntnis (1575).

Více o Českobratrské církvi evangelické https://www.e-cirkev.cz/

Jsme v personální unii se sborem ČCE v Černošíně  http://cernosin.evangnet.cz/

Vánoční list s programem

Napsal uživatel jrh dne Čt, 17. 12. 2020 - 10:04

Přátelé blízko i daleko, podporovatelé, spolupracovníci,

děkuji Vám za společnou cestu, kterou jsme v minulém složitém roce ušli. Mnohé dobré se podařilo navzdory době, která nás zastihla. Díky za Váš zájem a podporu. Je jisté, že když jsme společně zvládli rok letošní, bude i ten budoucí plný zázraků!

zahájení adventu

Napsal uživatel jrh dne Po, 23. 11. 2020 - 08:36

Srdečně Vás zveme ke společnému zahájení adventního období 29. 11. 2020 na První adventní neděli.

Večeři Páně budeme vysluhovat ve Stříbře v 8.30h a v Černošíně v 10h

o nepokoji

Napsal uživatel jrh dne Po, 23. 11. 2020 - 08:28

Job 14,1-3 Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí. Přesto na něj upíráš svůj zrak.

Nepokoje mám poslední měsíce do sytosti. Nepokoj vyplývá taky z toho, že nevím, co bude, že vás nemůžu na nic pozvat, že si možná letos navzájem pokoj vánoční nepopřejeme...

Onehdy jsme seděli v kuchyni a říkali, že nebýt těch amerických prezidentských voleb, byla by to letos dost mizerná bilance, co se povedlo a co naopak.

program říjen 2020 - upraveno 9.10.2020

Napsal uživatel jrh dne Ne, 04. 10. 2020 - 08:57

OPATŘENÍ neděle 18.10. a 25.10. se nekonají bohoslužby v Černošíně. 

Nedělní školy, biblické hodiny pro děti, setkání mládeže atd. od pátku 9. října 2020 do neděle 25. října 2020:
nekonají se.

Nabízíme termíny pravidelných setkání.

Možnosti změn v důsledku opatření vlády jsou vyhrazeny, informujte se, prosíme, telefonicky.

Sborový den pro Sašu

Napsal uživatel jrh dne Ne, 06. 09. 2020 - 07:52

Drazí přátelé a podporovatelé našich evangelických aktivit!

Nevím, jestli to máte podobně, ale pro mě je stále ještě velmi těžké spolehnout se na jakékoliv plány do budoucna. V tom byla jarní koronová pauza skvělým biblickým učitelem. Proto snad ani žádné velké plány nedělám.

Neděle 20. září 2020 ale není tak daleká budoucnost, abych se na ni nemohla těšit! Srdečně Vás k nám zvu na mimořádný podzimní den.

Díky podpoře Nadace Divoké husy se pouštíme do projektu oprav sborového domu v Lestkově, který v době koronové krize našel svého stálého obyvatele.

Ubytování

Napsal uživatel jrh dne Pá, 24. 07. 2020 - 15:53

Ubytování ve zrekonstruovaném památkově chráněném domě na hlavním stříbrském náměstí.

V podkrovní garsonce je samostatné modernizované sociální zázemí i kuchyňká linka s ledničkou a mikrovlnkou (nádobí omezeně). Ke spaní je k dispozici dvoulůžkový rozkládací gauč.

Lůžkoviny a ručníky pouze na vyžádání za poplatek 50 Kč/os.

Možnost uskladnění kol na uzamykatelné chodbě.

Pohyb po společných prostorách omezený z důvodu zamykání.

Další informace rádi poskytneme.